Home

Bart Rabaey is erkend Klinisch Psycholoog en Doctor in de Psychologie (PhD). In zijn privépraktijk voor psychotherapie en psychoanalyse in Vorst (Brussel) behandelt hij diverse psychische, psychiatrische en existentiële problematieken.


Freud & cactus (interior view of the consultation room)

Werkwijze

Mijn klinisch werk oriënteer ik vanuit een Freudiaans-Lacaniaans psychoanalytisch perspectief. Deze oriëntatie plaatst de ethiek centraal. Een ethiek van het luisteren, een ethiek gericht op de singulariteit van elkeen.


In één of meer verkennende gesprekken wordt u uitgenodigd om vrij te spreken over wat u hier brengt en gaan we dieper in op uw klachten en uw verwachtingen. Vervolgens bepalen we samen het verdere verloop en de frequentie van de sessies.


Seat & plants (interior view of the consultation room)

In de vrije associatie—het vrij en ongedwongen spreken, in vertrouwen en zonder oordeel—ontdekken we onszelf, krijgen we zicht op onze bewuste en onbewuste motieven en verlangens en op de hindernissen en remmingen die we hierbij ervaren. Deze exploratie maakt het mogelijk beperkende patronen te doorbreken, de kracht van de verantwoordelijkheid voor het eigen leven te herontdekken, en meer vrijheid te ervaren in het leven en in de keuzes die we maken.

Over mij

Ik behaalde een Masterdiploma in de Klinische Psychologie (Universiteit Gent, 2010) en voltooide de Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie (Universiteit Gent, 2015). Ik ben erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 771111543) en lid van de beroepsvereniging KLIpsy.


Ik ben doctor in de psychologie (PhD), ik promoveerde met een proefschrift waar ik een Lacaniaanse benadering van de manisch-depressieve of bipolaire stoornis uitwerk: Language gone mad, a Lacanian study of mania (Universiteit Gent, 2023).

Ik ben werkzaam als psycholoog sinds 2010 (UZ Leuven, CGG Passant). Van 2012 tot 2018 werkte ik in CGG Brussel als psychotherapeut voor volwassenen en bij verslavingsproblematieken. Sinds 2015 werk ik in mijn privépraktijk voor psychotherapie en psychoanalyse te Brussel.

Sinds 2018 ben ik werkzaam als assistent en onderzoeker op de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (Universiteit Gent). Voor mijn publicaties, zie Research Explorer van de Universiteit Gent. Aan de vakgroep werk ik mee aan de vakken Psychoanalytische Therapie en Gevallenstudies in de Psychoanalytische Therapie en begeleid ik studenten tijdens hun stage. Ik ben ook lesgever en supervisor van klinische kartels in de Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie en ik ben lid van de redactieraad van het tijdschrift Psychoanalytische Perspectieven.

Books & plant (interior view of the consultation room)